Ibiza Position, Free the titanic slot machine to Gamble, Arrows Line